Duurzaam Bouwen

Veel gestelde vragen: gasloos bouwen

Mag het wettelijk wat de gemeente doet om geen aardgas meer aan te leggen?

Nieuwe kavels in de gemeente Leek worden zonder gasaansluiting aangeboden. Met ingang van 1 juli 2018 is de nieuwe Wet Versnelling Energietransitie van kracht. Dit houdt in dat het niet meer toegestaan is om een woning met aardgasaansluiting te bouwen. Om u wegwijs te maken in deze nieuwe situatie biedt de gemeente Leek u gratis energieadvies en voorlichting in aardgasloos (ver)bouwen.

Klopt het dat aardgasloze verwarming nu al goedkoper is voor mijn woning?

Om dit te bepalen wordt gekeken naar de total cost of ownership (TCO)  gekeken over een periode van 15 jaar of 30 jaar. De berekening van de TCO geeft een totaalbeeld van de som van initiële investeringen, vervangingsinvesteringen en jaarlijkse lasten samen.

De investeringskosten voor een basiswoning met aardgasgestookte installatie bedragen €5.800. De kosten voor een basis woning met warmtepomp met enkele bodemlus zijn gesteld op €9.600. Daarbij is een rijkspremie (ISDE-subsidie) verrekend.

Investeringen in gasloze verwarming, verbeterde energiezuinigheid en zonnepanelen laten zich terugbetalen via een lagere energierekening. Een lagere TCO indiceert betere prestaties op financieel vlak. Een standaard vrijstaande woning met gas heeft een TCO (periode 15 jaar) van €51.000. Voor een gasloze woning is dit €46.000. De conclusie is dat verwarmen met gas over een periode van 15 jaar goedkoper is.

Welke uitgangspunten moet ik de bouwer meegeven? En wie kan me daarbij helpen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning. U kunt er ook voor kiezen om bestaande (energieneutrale) energieconcepten te kiezen voor uw woning. Schakel eventueel hulp in van onze energieadviseur om te bepalen welke uitgangspunten u wilt aanhouden voor uw woning. De gemeente Leek biedt u gratis energieadvies aan (link toevoegen).

Hoe moet ik straks aan warm tapwater komen in mijn gasloze woning?

Verwarming van tapwater met een warmtepomp gebeurt middels een boiler. De inhoud van het boilervat moet u afstemmen op de gezinsgrootte en het watergebruik. Een grote douchekop, zoals een regendouche, verbruikt meer water en zal dus een groter boilervat vereisen. Tapwater voor kranen kan het best verwarmt worden met kleine elektrische boilers direct onder de kraan geplaatst. Dit water moet een hogere temperatuur kunnen bereiken en moet snel voorhanden zijn.

Hoe gaat het in de vorstperiode (-10 graden) met een gasloze woning die draait op een luchtwarmtepomp?

Warmtepompsystemen worden berekend op basis van een buitentemperatuur van -10, zodat de woning ook nog warm is in de vorstperiode. Het verbruik van een warmtepomp bij -10 is dan ook belangrijker dan het verbruik bij 0 graden. Vergelijk warmtepompen ook op het elektriciteitsverbruik bij -10 en niet bij 0 graden of warmer. Een bodemwarmtepomp (water/water) heeft minder last van een koude buitentemperatuur, omdat de bodem constanter is in temperatuur. Deze constantere temperatuur maakt dat de warmtepomp constanter en rustiger draait wat gunstig is voor de werking en levensduur van de warmtepomp. Daar staat tegenover dat een bodemsysteem aanzienlijk duurder is vanwege de boring(en) die door een gecertifieerd bedrijf moet worden gedaan. Deze kosten zijn wel goed te verlagen door samen op te trekken met andere wijkbewoners die ook een bodemlus willen plaatsen.

Hoe veel geluid maakt een luchtwarmtepomp?

Een luchtwarmtepompsysteem bestaat uit een pomp/compressor en een buitenunit. De buitenunit maakt geluid. Het maximale geluidsniveau (op vol vermogen) van een luchtwarmtepomp is 50 dB(A) op twee meter afstand. Hoeveel geluid hangt af van het type en formaat van de buitenunit. Bij bodemsystemen staat er geen onderdeel buiten dat geluid maakt.

Bij een luchtwarmtepomp is de juiste plaatsing van belang. Dit om eventuele overlast te voorkomen. Plaats het binnengedeelte (de pomp) zo laag mogelijk in de woning en niet op zolder en zo ver mogelijk van slaapkamers. Begin met een goede omkasting die geluiddempend werkt. Er worden meerdere geluiddempende kasten aangeboden en deze kunnen het geluidsniveau met ongeveer 15 dB(A) verminderen. Richt het ventilatorgat van de buitenunit niet richting buren. Plaats de buitenunit van een luchtwarmtepomp bij voorkeur niet tussen twee buitenmuren (geluidweerkaatsing. Door deze aanbevelingen toe te passen, kunt u eventuele overlast op voorhand voorkomen.

Welke aantallen zonnepanelen kan ik het beste nemen voor mijn woning?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning. Schakel eventueel hulp in van onze energieadviseur om te bepalen welk aantal voor u geschikt is. Over het algemeen geldt dat zonnepanelen goed worden terugverdiend. Met het oog op het vervallen van de salderingsregeling is het verstandig om niet meer capaciteit aan zonnepanelen te installeren dan uw verbruik. Het is daarom verstandig om te beginnen met het verminderen van uw energieverbruik door het nemen van energiebesparende maatregelen, nog voor u zonnepanelen laat installeren. Isoleer zo goed mogelijk de woning zodat ook het verbruik van de (toekomstige) warmtepomp zo laag mogelijk is.

Voor zonnepanelen kan u de belasting terugvragen.

Ik wil graag in aanmerking komen voor nul op de meter? Wat komt daarbij kijken?

Nul-op-de-Meter wil zeggen dat uw gas en elektra meter aan het einde van het jaar op nul staan. Om dit aantoonbaar te maken moeten de energieprestaties (op basis van een bepaald energieverbruik) door de bouwer worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat uw aannemer deze garantie afgeeft, voorafgaand aan de start van de bouw. Een bouwgarantie verzekert u tegen (financiële) risico’s tijdens het bouwproces. Aanvullend op zo’n bouwgarantie kunt een energieprestatiegarantie afsluiten. Vraag uw aannemer naar de mogelijkheden. Verwijs eventueel ook naar de website van Bouwgarant of Klimaatgarant.

Hoe stabiel blijft het net met grote vraag en teruglevering?

De netbeheerder Enexis is continu bezig met het verbeteren van de elektriciteitsnetten. In nieuwbouwwijken worden direct verzwaarde elektriciteitsnetten aangelegd om de grotere belasting door zonnepanelen en warmtepompen aan te kunnen. Op andere plaatsen met bestaande bouw wordt het elektriciteitsnet ook verzwaard. Ook in Leek komt een verzwaard elektriciteitsnet.