Nieuw plan Oostindie: De Hoven

Voor deelbuurt De Hoven in nieuwbouwwijk Oostindie (Leek) is een nieuw stedenbouwkundig plan vastgesteld. Het nieuwe ontwerp is gemaakt rond verbindingen naar landgoed Terheijl, de zichtlijn naar de Waterborgh in de wijk Wolveschans en de aansluiting op de hoofdstructuur van Oostindie. Het gebied krijgt een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen.

Download het stedenbouwkundig plan (pdf, 4,8 MB)

Aan het uiteinde van de zichtas naar de Waterborgh is een Havezathe opgenomen. Om de verwevenheid met het landgoed Terheijl te benadrukken zijn meerdere landschappelijke en recreatieve verbindingen voorzien. Deze groene verbindingen worden meer natuurlijk dan parkachtig ingericht. De Hoven is zeer ruim van opzet en alle kavels hebben voor hetzelfde geld extra grote tuinen.

Planning

De aanleg van De Hoven is inmiddels gestart, de eerste bewoners wonen er al en er wordt volop gebouwd.  De verkoop van nieuwe kavels en nieuwbouwwoningen start in het najaar van 2019. U kunt zich nu alvast inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel.

Plattegrond De Hoven

afbeelding van het nieuwe plan De Hoven (pdf, 241, kB)