Wonen in Leek

Leekstermeer

Op de grens van Groningen en Drenthe ligt het Leekstermeer. Het gebied ten noorden van het meer is weids en open: een uitgestrekt veenweidelandschap. Maar het wordt plotseling onderbroken door een klein en grillig moerasbos, de Lettelberterpetten, plaatselijk bekend als het bos van Olde Mart. De Lettelberterpetten zijn zogenaamde petgaten. Ze zijn ontstaan na de turfwinning. Na de turfwinning zijn ze weer dichtgegroeid met bomen, voornamelijk zwarte elzen.

Bos, houtsingels, open grasland, riet en water maken het Leekstermeergebied zeer gevarieerd en er leeft een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De Lettelberterpetten worden bevolkt door bos- en zangvogels, de graslanden zijn het domein van weidevogels. Het gebied is aangewezen als internationaal belangrijk wetland, onder andere omdat hier ’s winters duizenden kolganzen bivakkeren.

Een wandelpad, het Jaap van Dijkpad, loopt door het bos en brengt u naar een vogelkijkhut bij een nieuw gegraven waterplas. U kunt er vele soorten water- en moerasvogels bekijken.
Tussen Peize, de stad Groningen, Roderwolde en Lettelbert ligt het waterbergingsgebied De Onlanden. Het is een eeuwenoud gebied dat geschikt is gemaakt om overtollig water op te vangen. De nieuwe inrichting heeft gezorgd voor een prachtig natuurgebied met een grote variatie aan flora en fauna. Fraaie fiets- en wandelpaden maken het gebied zeer toegankelijk.

In Lettelbert is het watersportcentrum Lettelbert, waarvandaan u zo het Leekstermeer op vaart. Bij watersportcentrum Cnossen in Nietap, direct gelegen aan het Leekstermeer, kunt u ook verschillende boten huren. Verder vindt u hier een jachthaven, zeilschool en kampeerterrein.
Ook aan de Matsloot (nabij Oostwold) vindt u recreatieve voorzieningen.