Start verkoop nieuwe fase Oostindie

Op zaterdag 1 april 2017 start op de nieuwbouwbeurs de verkoop van de nieuwe fase van  nieuwbouwwijk Oostindie: De Hoven. Dit deel van de wijk is zeer ruim van opzet en alle kavels, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, hebben een extra grote tuin. Op 1 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor De Hoven vastgesteld. Het gebied krijgt een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen. Op een prominente plek in De Hoven is zelfs een Havezathe gesitueerd. Om de verwevenheid met het naastgelegen landgoed Terheijl te benadrukken worden meerdere landschappelijke en recreatieve verbindingen daarmee aangelegd.

Planning De Hoven
De Hoven wordt gefaseerd gerealiseerd. In totaal komen er ruim 300 woningen. De aanleg van de eerste fase start eind april 2017. Eind 2017 is het bouwrijp en kan de eerste woningbouw plaatsvinden. Tijdens de nieuwbouwbeurs wordt het nieuwe aanbod van kavels gepresenteerd. Ook introduceren BPD, Plegt Vos en Roosdom Tijhuis hun plannen voor nieuwbouwwoningen in diverse woningtypes.
foto bouwbord De Hoven

Prima wonen in de gemeente Leek
Leek biedt een aantrekkelijk en vernieuwd centrum, onderwijsaanbod van peuterspeelzaal tot aan gymnasium en uitstekende zorg- en welzijnsvoorzieningen. Daarnaast vindt u in Leek een breed scala aan sport- en recreatieve voorzieningen, zoals het landgoed Nienoord en het Leekstermeer. Leek ligt slechts vijftien autominuten van de stad Groningen en heeft daarmee ook snelle en hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen. Informatie over alle nieuwbouwprojecten in de gemeente vindt u op deze website