Wonen in Leek

Erfpachtregeling

erfpachtbrochure_omslagWat is erfpacht?

Wanneer u een woning koopt met bijbehorende grond (kavel), bent u na aankoop zowel de eigenaar van de woning als van de grond. Bij erfpacht koopt u alleen de woning, terwijl u de grond pacht (huurt). U wordt dus eigenaar van de woning maar niet van de grond. Die blijft in eigendom bij de gemeente. De huur van de grond wordt canon genoemd.
Erfpacht is een gebruiksrecht. U krijgt als erfpachter het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde overeengekomen periode te gebruiken. U mag op deze grond een woonhuis en daarbij behorende gebouwen en bouwwerken realiseren. Dit tegen de jaarlijkse betaling van de canon. Wilt u op een gegeven moment gaan verhuizen dan kunt u de woning gewoon verkopen. Uw koper heeft dan de keuze om de erfpacht van de grond voort te zetten of de grond van de gemeente te kopen.

Leekster erfpacht: goedkoper wonen in Leek

Met de Leekster erfpachtvariant is het nog aantrekkelijker om in de gemeente Leek een nieuwe woning te kopen. Door aantrekkelijke voorwaarden liggen de maandelijkse woonlasten lager dan bij een hypotheek. De erfpachtcanon (de “huur” die u voor de grond betaalt) wordt met een gunstig tarief van 3,38 %  voor 20 jaar vastgezet. Dit percentage geldt voor erfpachtovereenkomsten die in 2018 worden afgesloten. De grondwaarde waarover dit tarief wordt berekend, om de canonhoogte te bepalen, blijft 30 jaar gelijk. Pas na 30 jaar stijgt de grondwaarde met 2% per jaar.
Met de Leekster erfpachtvariant is de erfpachtcanon voor een lange periode duidelijk: u weet waar u aan toe bent! Ook biedt dit voldoende zekerheid voor een bank om een hypotheek te kunnen verstrekken over de koopsom van de woning zelf. Daarnaast kunt u elk jaar besluiten om alsnog de kavel te kopen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Koop of pacht?

Gemeente Leek heeft verschillende mooie woningbouwlocaties. De Leekster erfpachtvariant geldt voor de particuliere en projectmatige bouwkavels die door de gemeente Leek worden aangeboden. De keuze is aan u: kiest u ervoor om de bouwgrond te kopen of wilt u liever pachten?

Meer lezen…

Lees meer over erfpacht, de juridische achtergrond en de Leekster erfpachtvariant.
Download daarvoor onze brochure (pdf, 734 kB).
In de brochure staan ook de voorwaarden, de voor- en nadelen en ook een rekenvoorbeeld.

Let op!
In de brochure staat op pagina 11 onderaan dat de BTW berekend wordt als percentage over de waarde van het erfpachtrecht (17 x de jaarcanon). Dit is in 2015 gewijzigd.  De omzetbelasting wordt nu berekend als 21% van de grondwaarde exclusief BTW.
De erfpachtvariant van de gemeente Leek geldt niet voor particuliere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij het Sintmapark in Tolbert. Deze gronden zijn geen eigendom van de gemeente. Voor Sintmapark geldt wel een mogelijkheid om een woning te kopen en de grond te huren met de Duokoop-regeling. Deze Duokoop-regeling is een initiatief van de ontwikkelaar van het Sintmapark.