Wonen in Leek

Oostindie: de wijk

Oostindie ligt aan de zuidkant van Leek en bestaat uit 3 verschillende buurten: Het Buiten, De Slagen en De Hoven. Elke buurt heeft zijn eigen specifieke karakter. De wijk wordt in fasen gebouwd. In totaal komen er zo’n 1100 woningen. Het Buiten en De Slagen zijn al grotendeels gebouwd. De nieuwste fase is De Hoven. Wat uw woonwens ook is, in Oostindie vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: huur- en koopwoningen, van rijwoningen tot vrijstaande villa’s.

Nieuwste fase: De Hoven

De wijk Oostindie gaat de komende jaren uitbreiden met De Hoven. Voor De Hoven is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het nieuwe ontwerp is gemaakt rond verbindingen naar landgoed Terheijl, de zichtlijn naar de Waterborgh in de wijk Wolveschans en de aansluiting op de hoofdstructuur van Oostindie. Het gebied krijgt een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen. Aan het uiteinde van de zichtas naar de Waterborgh is een Havezathe opgenomen. Om de verwevenheid met het landgoed Terheijl te benadrukken zijn meerdere landschappelijke en recreatieve verbindingen voorzien. Deze groene verbindingen worden natuurlijk ingericht.
De Hoven is zeer ruim van opzet en alle kavels hebben een extra grote tuin. De aanleg van De Hoven is in de zomer van 2017 gestart. U kunt zich inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel.

Duurzaamheid

Duurzaamheid vind je in Oostindie niet alleen in woningbouw, maar ook in stedenbouw. Het is een wijk die gekenmerkt wordt door veel groen en water. Daarbij zijn onderdelen van het oorspronkelijke landschap behouden en zelfs versterkt.
De bestaande houtwallen zijn bewaard en voor een deel vernieuwd. Ook de waterlopen zijn behouden en gedeeltelijk verbreed, een dobbe is opnieuw gegraven en het petgat is hersteld in de oorspronkelijke vorm. De dobbe is opgenomen in park Swaalfkesveld. Het petgat ligt in park de Leemvallei.
De rietplanten in het park Leemvallei fungeren als een natuurlijke waterzuivering, een helofytenfilter, waardoor het water in Oostindie constant van goede kwaliteit blijft. Het water heeft geen zwemwaterkwaliteit, maar er kan wel bij gerecreëerd worden.

Voorzieningen

Naast woningbouw is in Oostindie een brede school met openbaar en christelijk basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Daar tegenover is een mondzorgcentrum gevestigd. Op het sportveldencomplex voetbalt VEV ’67.Verder zijn er verschillende parken en veel speelterreinen voor alle leeftijden, ook dicht bij huis voor de allerkleinsten. Winkels, voortgezet onderwijs en overige sportvoorzieningen liggen op loop- en fietsafstand. Bovendien heeft Oostindie met Q-link lijn 3 een snelle busverbinding naar de stad Groningen. De bewoners van de wijk hebben zich verenigd in de actieve wijk- en belangenvereniging BRAVO!

Straatmeubilair Oostindie

straatmeubilair
Straatmeubilair in Oostindie

Als je erop let, valt op dat de terreininrichting in Oostindie bijzonder is. De bruggen en straatnaamborden zijn speciaal ontworpen voor Oostindie. Hierbij is vooral gekeken naar het veenkoloniale verleden van het gebied en de gereedschappen die men daarbij gebruikte. Dat is goed zichtbaar aan de manier waarop het bord met de straatnaam is bevestigd aan de paal. De driehoekige, metalen vorm refereert aan de vorm waarin het metaal van stikkers (veenwinningsgereedschap) en spaden is bevestigd aan de houten steel. Deze vorm is ook terug te zien in de eindbalusters van de bruggen. De metalen kabel is met dezelfde driehoekige vorm verbonden aan de staander. Verder is de kleurstelling van lantaarnpalen, straatnaamborden, bruggen en overig straatmeubilair op elkaar afgestemd, overal komt de combinatie groen met grijs terug.

Hagen

Wanneer de woningbouw in een straat klaar is, wordt de straat woonrijp gemaakt. Hierbij hoort ook het aanbrengen van hagen op de erfgrens. In Het Buiten wordt een groene beukenhaag geplant. In De Slagen is langs de Watersingel een rode beukenhaag (Fagus sylvatica “Atropurpurea”) geplaatst en in de overige straten in De Slagen komt de Osmanthus burkwoodii, een gaafrandige schijnhulst met zeer geurige witte bloemetjes. In De Hoven plant de gemeente langs de wegzijde een groene beukenhaag, behalve in deelgebieden De Houtwallen, de Besloten Wal en de Bosven.

De gemeente plant de hagen op uw kavel, op 25 cm. van de erfgrens met het openbaar gebied. Langs de erfgrens heeft de volgroeide haag circa 50 cm grond nodig. De haag is een kadootje van de gemeente en wordt na de aanplant eigendom van de eigenaar van de kavel. De eigenaar moet deze onderhouden.

Park Leemvallei

Het park De Leemvallei is een natuurlijk park in de noordwesthoek van Oostindie. Het park kenmerkt zich door  de hierin opgenomen helofytenvelden. Dit zijn waterzuiverende rietvelden. De rietvelden zijn verhoogd aangelegd en stromen via een waterspeelplek uit in het oude petgat. Rondom de rietvelden is volop mogelijkheid om te wandelen, fietsen, spelen en ontdekken.

• download het boekje ‘De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?’  (pdf-bestand, 590 kB)
• download een afbeelding van het informatiebord dat in De Leemvallei staat  (pdf-bestand, 659 kB)

Park Swaalfkesveld

In het Swaalfkesveld speelt de zwaluwwand langs de herstelde dobbe een centrale rol. In de voorgeboorde gaten in deze wand nestelen oeverzwaluwen. Daar ontleent het park haar naam dan ook aan. De zwaluwen krijgen de ruimte om ongestoord te kunnen leven. Elders in het park zijn voldoende plekken om te spelen, wandelen en fietsen.

• download een afbeelding van het informatiebord dat in het Swaalfkesveld staat  (pdf-bestand, 421 kB)
• bekijk een filmpje over de zwaluwwand in Swaalfkesveld
(film van RTV Noord):

Park Centrumpark

Het Centrumpark ligt aan een grote, driehoekige vijver in het centrum van Oostindie.

Het park is vormgegeven op grasterrassen van verschillende hoogte, die van elkaar zijn gescheiden door gemetselde muurtjes.. De terrassen komen bij de vijver uit op een markant plein. Op het vierkante plein staat als blikvanger een uitdagende hoge klimpiramide. Langs de vijver is een brede houten vlonder aangebracht. De muurtjes langs de vlonder bieden een gelegenheid om even te kunnen zitten en van het zicht over het water te genieten. In de winter is de vlonder een ideale opstapplaats om een rondje over de vijver te schaatsen.

Centrumpark
Centrumpark

Recreatieve fietsroute Oostindie

Door de parken in Oostindie is een recreatief fietspad aangelegd. Dit vormt een verbinding tussen het landgoederenlandschap van Terheijl en de Carolieweg als oude leidijk in het streekdorpenlandschap. Hiermee is de wijk Oostindie een aantrekkelijke schakel in het recreatieve netwerk van fietsroutes in Noord-Drenthe en Zuid-Groningen. De aanleg van het fietspad zorgt voor een betere ontsluiting van het landgoed Terheijl en het omringende natuurgebied. Op het fietspad kan ook geskeelerd worden.
Het recreatief fietspad is aangelegd met financiële steun van de Regio Groningen-Assen (Regiopark) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Leader).

• download een kaartje van het fietspad  (pdf, 1,23 MB)

Kunst

Marc Hendriks en Jan Samsom hebben een kunstwerk gemaakt op het grensvlak van de Leemvallei en het Swaalfkesveld.
Het oorspronkelijke veenlandschap en de turfafgravingen zijn een belangrijke inspiratiebron geweest. Als stille getuigen van de historie en als verbinding naar de toekomst hebben de kunstenaars twee sculpturen ontwikkeld: Het Watervierkant en de Veenkubus. Het Watervierkant is in water aan de ‘kop’ van het Swaalfkesveld geplaatst, de Veenkubus in de ‘staart’ van de Leemvallei. Door het op turf lijkende materiaal en de vormgeving lijkt de Veenkubus als het ware uit het Watervierkant voort te komen. Naast deze associatieve verbinding zorgen de sculpturen ook voor een ruimtelijke verbinding tussen de parken.

watervierkant
Watervierkant

veenkubus
Veenkubus

Regelgeving