Kavelaanbod – Het Buiten – Eilanden

Het Buiten – Eilanden

Aan de westzijde van de wijk Oostindie komt het deelgebied Eilanden van Het Buiten. In dit gebied komen uitsluitend grote particuliere kavels, allemaal aan het water. Er worden in totaal 18 kavels aangelegd waarvan 7 eiland kavels. Elk eiland wordt via een eigen toegangsbrug ontsloten. De kavels zijn tussen de 1305 en 3.648 m2 groot.

Op alle bouwkavels in Het Buiten kunnen eigenaren geheel naar eigen wens hun droomhuis bouwen. De beeldkwaliteitcriteria bieden vrijheid in architectuur.

Inschrijven

U kunt zich op de website van de gemeente inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel.

Aanbod

  • Genoemde prijzen zijn vrij op naam (v.o.n.), dus inclusief riolering en inrit, 21% btw, notariskosten voor de akte van levering en kadastrale inmeting.
  • De prijslijst en de kavelgrootte zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld.
    Aan de prijslijst en de kavelgrootte kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
  • Voor alle particuliere kavels tbv woningbouw binnen de gemeente Leek zijn de Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken of Algemene voorwaarden bij erfpacht(overeenkomsten) (Leekster Erfpacht) door de gemeente Leek van toepassing.
  • Wijzigingen voorbehouden.

De bestemmingsplanvoorschriften kunt u raadplegen op : www.ruimtelijkeplannen.nl