Wonen in Leek

Zevenhuizen

Nieuwbouw in Zevenhuizen

Het dorp Zevenhuizen ligt ten zuiden van Leek en heeft ongeveer 3.000 inwoners. Er is een actief verenigingsleven. Naast 2 basisscholen bestaan de voorzieningen uit diverse winkels en bedrijven. Ieder jaar in augustus vindt de ‘Feestweek Zevenhuizen’ plaats.

Zevenhuizen-Oost

Ten oosten van Zevenhuizen wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld met een verwachte omvang van circa 75 woningen. De bouw gebeurt in meerdere fases. Meer informatie over deze woonwijk is te vinden op de website Zevenhuizen Oost

Geitenhouderij

Het plangebied van Zevenhuizen Oost fase 3 is gelegen op circa 1 kilometer van een geitenhouderij. In het bestemmingsplan is ingegaan op eventuele risico’s voor de gezondheid van toekomstige bewoners als gevolg van deze geitenhouderij. Hierbij is de GGD ook geraadpleegd. Geconcludeerd is dat in dit woningbouwplan het risico op longontsteking nauwelijks toeneemt vanwege de nabijheid van de geitenhouderij. Gelet op het grote maatschappelijke belang van woningbouw zien wij dit zeer kleine risico niet als belemmering om nieuwbouw in Zevenhuizen Oost fase 3 mogelijk te maken.  Meer informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden in het bestemmingsplan.