Woningbouw in Zevenhuizen

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van fase 1 van het woningbouwplan Zevenhuizen Oost. De uitgifte en verkoop van de bouwkavels in fase 1 verloopt zo voorspoedig, dat besloten is te starten met de voorbereiding van de ontwikkeling van fase 2. Hiertoe wordt eerst een bestemmingsplan opgesteld. De planning is er op gericht om de eerste bouwkavels eind 2018 uit te kunnen geven.

Fase 2 omvat circa 20 bouwkavels, waarvan een belangrijk deel als vrije bouwkavels door de gemeente wordt uitgegeven. De overige bouwkavels worden naar verwachting projectmatig ontwikkeld en door marktpartijen worden aangeboden. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van fase 2 is dat de woningen aardgasvrij zijn.

Inschrijven als belangstellende voor een bouwkavel of woning in fase 2 van Zevenhuizen Oost kan nog steeds. U kunt contact opnemen met mevrouw T. Venema van de afdeling Ruimte (telefoon 0594 – 551515 of e-mail t.venema@leek.nl). U kunt hiervoor ook ons inschrijvingsformulier gebruiken.